All posts in Uk

DEMOKRATISK FORUM

DEMOKRATISK FORUM TILBAGE TIL LANDLIVET Vores aktiviteter til genoplivning af Slavonija er rettet mod udvikling af konkrete projekter. På grund

Traditionel konstruktion

Traditionel konstruktion i Slavonien Traditionel konstruktion og traditionel kultur er et værdifuldt grundlag for udvikling af landdistrikt turisme i Slavonien.

Slavko Vukovic

Slavko Vukovic Slavko Vukovic is leading the educational program in EKO CENTAR Maple meadows, he is working with bio gardening,

Johnny Fevre

Johnny Fevre Successful manager of the IT sector Johnny Fevre From Copenhagen joined Kruno on this virtual journey through Slavonia

Ege Onat

Ege Onat 22 years old student from Zagreb, Croatia. Currently living in Copenhagen, Denmark, and studying Multimedia and design at

Kruno Kaic

Kruno Kaic From the initiative of Danish entrepreneur, Kruno Kaić were started numerous initiatives for developing Croatia, especially for developing

Democratic Forum

DEMOCRATIC FORUM RETURN TO RURAL LIFE Our activities for the revitalization of Slavonija is directed on developing concrete projects. Because

Our vision

Our vision Eco tourism is the future of Slavonia – Ruševo and its surroundings Considering a large part of Dilj

Hrvatske sume

Hrvatske sume Hrvatske šume, limited liability company, is a legal successor of “Hrvatske šume”, public enterprise for forest and woodland management